Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
XÂY DỰNG MIỀN NAM

Phân Viện KHCNXD Miền Nam có 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc và các phòng ban trực thuộc.
Các đơn vị trực thuộc Phân Viện KHCNXD Miền Nam:
1- Phòng Tổng hợp;
2-Phòng Kỹ thuật nền móng;
3-Phòng Tư vấn thiết kế & Xây dựng;
4- Phòng Vật liệu xây dựng;
5- Phòng phát triển công nghệ xây dựng; 6-Phòng Tư vấn giám sát – Quản lý dự án;
7- Phòng Thí nghiệm Tổng hợp (LAS-XD 30).

Với hơn 150 cán bộ công nhân viên trong đó 02 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ , 80 Kỹ sư trình độ cao và công nhân lành nghề, có nghiệp vụ, có năng lực và kiến thức chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (IBST/S) luôn cố gắng đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu và mong đợi của khách hàng bằng các các kết quả nghiên cứu khoa học và dịch vụ kỹ thuật với chất lượng cao nhất.
Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (IBST/S) luôn hướng tới chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động của mình nhằm tiến gần tới trình độ Khu vực và Quốc tế, góp phần tích cực vào việc quản lý Ngành, Bộ.
Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam luôn sẵn sàng hợp tác, liên danh liên kết với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các Công ty trong và ngoài nước về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, triển khai dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

Viện xây dựng miền nam

HỒ SƠ PHÁP LÝ

  • Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng số A-735 ngày 28/12/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ;
  • Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Phân Viện KHCNXD miền Nam số A – 758 ngày 25 tháng 08 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00007866 ngày 25/01/2018 của Cục quản lý hoạt động Xây dựng-Bộ Xây dựng quy định phạm vi hoạt động xây dựng của Phân Viện KHCNXD miền Nam;
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00001977 ngày 16/06/2017 của Cục quản lý hoạt động Xây dựng-Bộ Xây dựng quy định phạm vi hoạt động xây dựng của Viện KHCNXD
    Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Bộ trưởng bộ Xây dựng số 23/GCN-BXD ngày 24/01/2017 v/v công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 30 – Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Bộ trưởng bộ Xây dựng số 367/GCN-BXD ngày 13/06/2018 v/v công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 30 – Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam;
  • Chứng nhận số W1040 của Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Phân Viện KHCNXD Miền Nam đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Scroll to Top