GIỚI THIỆU

Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng (IBST/S).

Chức năng

 • Nghiên cứu khoa học: Đề tài; Biên soạn tiêu chuẩn; Nghiên cứu áp dụng công nghệ/vật liệu mới; Hội thảo khoa học; Nghiên cứu khoa học cho doanh nghiệp.
 • Phục vụ quản lý nhà nước của ngành xây dựng: Giám định tư pháp; Tham gia các công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu; Kiểm tra Phòng thí nghiệm chuyên ngành; Phổ biến kiến thức, pháp luật; … và các nhiệm vụ khác.
 • Triển khai các dịch vụ kỹ thuật.

Các dịch vụ kỹ thuật

 • Khảo sát địa chất; Khảo sát địa hình; Lập bản đồ và hệ thống mốc;
 • Lập Dự án đầu tư; Thiết kế; Tối ưu hóa thiết kế; Thẩm tra thiết kế;
 • Giám định xây dựng; Kiểm định xây dựng; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (bê tông, VLXD, thí nghiệm cọc, đất nền, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng, thí nghiệm gió, thí nghiệm cháy, thí nghiệm NDT kim loại …); Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn; Thiết kế/Tối ưu hóa thiết kế cấp phối bê tông; Quản lý chất lượng trạm trộn bê tông;
 • Quan trắc lún/nghiêng công trình xây dựng; Quan trắc biến dạng và chuyển dịch nền/móng/công trình; Thí nghiệm đo rung, giao động;
 • Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn giám sát; Tư vấn kiểm tra nghiệm thu;
 • Tư vấn tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới/vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng;
 • Đào tạo: Quản lý dự án; Thiết kế; Tư vấn giám sát; Pháp luật xây dựng; Kỹ sư/Thí nghiệm viên chuyên ngành VLXD; Đào tạo theo các chuyên đề;
 • Thi công: Sửa chữa chống thấm/chống ăn mòn; Xử lý lún/nghiêng; Thi công dự lứng lực; Thi công gia cường kết cấu.

Cơ cấu tổ chức

IBST/S có 01 Giám đốc, các Phó giám đốc và các phòng ban trực thuộc.

1- Phòng Tổng hợp;

2- Phòng Kỹ thuật nền móng;

3- Phòng Tư vấn thiết kế & Xây dựng;

4- Phòng Vật liệu xây dựng;

5- Phòng Tư vấn giám sát – Quản lý dự án;

6- Phòng phát triển công nghệ xây dựng;

7- Phòng Thí nghiệm Tổng hợp (LAS-XD 30).

Scroll to Top