IBST/S BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY NHIỆT ĐIỆN

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện và các giải pháp đồng bộ khác nhằm nâng cao chất lượng, bảo vệ các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng chua phèn – Đồng bằng sông Cửu Long