NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Phân Viện KHCNXD Miền Nam (IBST/S) luôn tích cực và đi tiên phong trong công tác thực hiên, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH)

 1. Đề tài cấp Bộ
 • Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để sản xuất bê tông tại khu vực phía Nam;
 • Sử dụng tro bay nhiệt điện và các giải pháp đồng bộ khác nhằm nâng cao chất lượng, bảo vệ các công trình BT và BTCT vùng chua phèn – ĐBSCL;
 • Sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (tham gia).
 1. Biên soạn tiêu chuẩn
 • Thi công đường ống ngầm bằng phương pháp khoan ngang định hướng;
 • Khảo sát xây Dựng  – Phương pháp địa vật lý địa chấn 1 lỗ khoan;
 • Cửa sổ và cửa đi bằng hộp kim nhôm;
 • Ống gen tạo lỗ cho bê tông ứng lực trước;
 • Sàn rỗng Nevo – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
 1. Nghiên cứu áp dụng công nghệ/vật liệu mới; NCKH cho doanh nghiệp
 • Tổng kết, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng cừ nhựa uPVC cho một số công trình đê bao trên địa bàn TP Hồ Chí Minh;
 • Nghiên cứu phục chế một số loại vật liệu xây dựng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để phục vụ công tác sửa chữa Nhà thờ Đức Bà;
 • Nghiên cứu chuyển giao Công nghệ BT tính năng cao (UHPC);
 • Nghiên cứu móng bè-cọc làm việc đồng thời; Nghiên cứu làm việc thực tế bản thang bộ trên mô hình thực; Nghiên cứu mối nối chèn lòng cọc ống;
 • Nghiên cứu đề tài Sàn rỗng 01 phương đổ tại chỗ; Nghiên cứu ứng dụng vật liệu tái chế trong việc sản xuất hộp nhựa cho sàn rỗng.

II.PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 1. Giám định tư pháp: Kho cảng Thị Vải; Đường Liên cảng A5; Hầm chui Văn Thánh; Cầu Cần Thơ; sự cố sập tường nhà xưởng Công ty Bohsing – Vĩnh Long; Hội trường 250 – UBND TT Ngã Sáu – Hậu Giang; Nhà xưởng Nhà máy Công ty Cổ phần AV HEALTHCARE – Đồng Nai.
 2. Tham gia các công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu; Kiểm tra Phòng thí nghiệm chuyên ngành; Phổ biến kiến thức, pháp luật; … và các nhiệm vụ khác;
 3. Tham gia công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia.
 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Scroll to Top