Experiments: piles, concrete, building materials

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản), Phân Viện KHCN Xây dựng Miền Nam thực hiện việc thí nghiệm cọc công trình Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Khánh Hòa. Dự án với tổng vốn lên tới 2,58 tỷ USD. Theo kế hoạch, cả 2 tổ máy với tổng công suất 1.320MW sẽ được hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành thương mại trong năm 2023. Mỗi năm, nhà máy dự kiến cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia; đồng thời, giải quyết về lao động, đóng góp vào ngân sách của địa phương.

Scroll to Top