Summary

ibsts

About Us

Thành lập từ năm 1963, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST), Bộ Xây dựng trở thành một trong những Viện nghiên cứu triển khai hàng đầu của Bộ Xây dựng. Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (IBST/S) là đơn vị đại diện cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại khu vực Phía Nam.
Được thành lập ngày 20/11/1997, với tiền thân là Trung tâm triển khai và tư vấn xây dựng Miền Nam trải qua 20 năm hình thành và phát triển đến nay Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam đã trở thành một đơn vị lớn mạnh với sự phát triển vượt bậc qua các năm.

Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (IBST/S) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, biên soạn tiêu chuẩn, quy trình quy phạm, đào tạo và tập huấn, tư vấn, chuyển giao công nghệ, và triển khai dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước.

Về cơ cấu tổ chức gồm Ban Lãnh đạo với 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 06 Phòng chuyên môn và 01 Phòng chức năng.

Với hơn 150 cán bộ công nhân viên trong đó 02 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ , 80 Kỹ sư trình độ cao và công nhân lành nghề, có nghiệp vụ, có năng lực và kiến thức chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (IBST/S) luôn cố gắng đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu và mong đợi của khách hàng bằng các các kết quả nghiên cứu khoa học và dịch vụ kỹ thuật với chất lượng cao nhất.

Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (IBST/S) luôn hướng tới chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động của mình nhằm tiến gần tới trình độ Khu vực và Quốc tế, góp phần tích cực vào việc quản lý Ngành, Bộ.

Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam luôn sẵn sàng hợp tác, liên danh liên kết với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các Công ty trong và ngoài nước về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, triển khai dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

Khách hàng tiêu biểu

Scroll to Top