Lịch sử PVMN

ibsts

IBST/S - PHÂN VIỆN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Viện Khoa học công nghệ xây dựng thành lập năm 1963, là cơ quan nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ xây dựng.
Ngày 16 tháng 10 năm 1974, Viện thí nghiệm vật liệu xây dựng được đổi tên thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – trực thuộc Bộ Xây dựng.
Ngày 16 tháng 5 năm 1988, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng tiếp nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước, thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng, trực thuộc Bộ Xây dựng.

Ngày 24 tháng 10 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 782/TTg công nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng là một trong 41 Viện Nhà nước.
Ngày 11 tháng 12 năm 1996, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng đổi tên thành Viện Khoa học công nghệ xây dựng theo quyết định số 1056/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ngày 23 tháng 5 năm 2007, Bộ Xây dựng ra quyết định số 789/QĐ-BXD phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Khoa học công nghệ xây dựng thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đang hoạt động theo mô hình này.
Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (Phân Viện KHCNXD miền Nam) là đơn vị trực thuộc Viện KHCN Xây dựng (Viện KHCN) – Bộ Xây dựng. Viết tắt IBST/S (South Branch of institute for Building Science and Technology)
Được thành lập ngày 20/11/1997, với tiền thân là Trung tâm triển khai và tư vấn xây dựng Miền Nam trải qua 20 năm hình thành và phát triển đến nay Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam đã trở thành một đơn vị lớn mạnh với sự phát triển vượt bậc qua các năm.
Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam (IBST/S) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, biên soạn tiêu chuẩn, quy trình quy phạm, đào tạo và tập huấn, tư vấn, chuyển giao công nghệ, và triển khai dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước.
Trụ sở chính : 20/5B, QL13, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.
Điện thoại : 0283.7270166          –Fax: 0283.7270167;
Email : phanvienmiennam@ibst.vn
Website : http://www.ibsts.vn;
Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tài khoản 110000004609
Mã số thuế : 0100408233-001

Viện xây dựng miền nam

Chức năng của IBST/S

Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, biên soạn tiêu chuẩn, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng, hoạt động dịch vụ kỹ thuật và các nhiệm vụ khác của Viện KHCN Xây dựng tại các tỉnh phía Nam;
Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu theo mẫu quy định, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước theo uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của IBST/S

– Lập kế hoạch hàng năm, 5 năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác của Phân Viện, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng.
Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng được Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng giao:
* Tham gia nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược và chính sách phát triển khoa học công nghệ; điều tra, khảo sát, đề xuất giải pháp và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng;
 * Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phương pháp luận, hệ thống hoá tiêu chuẩn xây dựng ở trong nước và trên thế giới; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, ứng dụng về tiêu chuẩn hoá xây dựng và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phục vụ công tác xây dựng;
* Thực hiện nhiệm vụ triển khai kỹ thuật, công nghệ mới nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình quan trọng, trọng điểm Quốc gia; hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về kỹ thuật, công nghệ các công trình xây dựng thuộc các Bộ, ngành và địa phương;
* Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng và công trình xây dựng trong phạm vi được Bộ Xây dựng chỉ định.
Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng chuyên ngành, bao gồm:
     * Lập Dự án đầu tư; Khảo sát địa chất, môi trường; lập bản đồ và hệ thống mốc, lưới khống chế mặt bằng, cao độ phục vụ công tác khảo sát, thiết kế; thi công, khai thác sử dụng các công trình và Dự án đầu tư xây dựng;
     * Lập quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình xây dựng, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng;
     * Tư vấn đấu thầu; Quản lý dự án; Giám sát chất lượng công trình xây dựng (Bao gồm cả thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình);
     * Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu, đất đá, nền móng và kết cấu xây dựng; Kiểm định các thiết bị đo đạc, thiết bị thí nghiệm và thiết bị xây dựng; Kiểm định các lưới khống chế trắc địa phục vụ xây dựng; Quan trắc biến dạng và chuyển dịch công trình;
     * Kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng; Xác định nguyên nhân và thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật các công trình xây dựng;
     * Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
     * Tư vấn, tiếp nhận, chuyển giao hệ thống thiết bị, công nghệ mới trong các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng; 

viện xây dựng miền nam

– Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh thiết bị công nghệ xây dựng, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, hóa phẩm xây dựng;
– Nhận thầu và tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình; thiết kế, thi công tu bổ các công trình kiến trúc cổ, công trình di tích;
– Tổ chức đào tạo thí nghiệm viên, kiểm định viên, cán bộ quản lý dự án, giám sát chất lượng công trình xây dựng; Bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ xây dựng và tiêu chuẩn hoá xây dựng; Bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề kỹ thuật phục vụ công tác xây dựng;
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Phân Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Quản lý tổ chức, cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp thuộc quyền quản lý của Phân Viện.
– Quản lý tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Viện theo quy định của Pháp luật.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng giao. 

Khách hàng tiêu biểu

Scroll to Top