Project Management, Supervision Consultant

Với kinh nghiệm Tư vấn giám sát, Quản lý dự án Phân viện KHCN Xáy dựng Miền Nam đang từng bước khẳng định được vị thế và nhận được sự tin tưởng to lớn từ các Đối tác lâu dài như: Đạm Cà Mau, Công ty QLDA khí, Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam, KOVA NANOPRO…Các công trình có thế kể đến: Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy điện Nhơn Trạch, Nhà máy sơn chống thấm KOVA Nano….
Thực hiện hợp đồng ký kết với Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau, Phân viện KHCN Xây dựng Miền Nam đang thực hiện công tác Quản lý dự án Nhà máy Đạm Cà Mau công suất 300.000T/ năm. Đội ngũ cán bộ kỹ sư với quyết tâm cao quyết tâm hoàn thành công việc với chất lượng tốt nhất góp phần vào thành công chung của Dự án.

Nhà máy Đạm Cà Mau
Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Nằm trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” đó được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam. Được sự tín nhiệm của Chủ Đầu tư Phân viện KHCN Xây dựng Miền Nam thực hiện công tác tư vấn giám sát công tác thi công sản xuất ống thép và bọc ống – CT: Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh. Dự án hoàn thành sẽ góp phần vào bổ sung nguồn khí thiếu hụt khu vực Đông Nam bộ nhằm đảm bảo cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ hiện hữu, phục vụ cho phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời làm tiền đề cho việc phát triển các mỏ ở khu vực lân cận trong các giai đoạn sau.

Scroll to Top