TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM TRA

Công tác Tư vấn thiết kế & Thẩm tra thiết kế các công trình xây dựng Dân dụng- Công nghiệp được Phân viện KHCN Xây dựng miền Nam triển khai hơn 20 năm qua tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam. Việc kết hợp giữa nghiên cứu ứng dụng, cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới, sử dụng phần mềm phân tính & hỗ trợ thiết kế mới song song với việc đầu tư cho các kỹ sư tư vấn đã góp phần tạo thành công nhất định ở cả lĩnh vực Dân dụng và Công nghiệp, xây mới và cải tạo sửa chữa gia cường với các dự án triển khai đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đem lại hiểu quả kỹ thuật và kinh tế cho các đối tác.

I.         
HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU


STT

DỰ ÁN

NĂM

VỊ TRÍ

(I) Thiết kế gia cường, cải tạo kết cấu, nền móng
công trình xây dựng  

1

Chung cư cao tầng
Sky 9
– Hợp đồng số 021/2019PVMN

2019

Tp. HCM

2

Tòa nhà Bến
Thành Land
– Hợp đồng số 050/2016PVMN

2016

Tp. HCM

3

Trung tâm TM Thị
xã Long Khánh
– Hợp đồng số 067/2020PVMN

2020

T. Đồng Nai

(II) Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu, nền móng
công trình xây dựng

1

Thiết kế kết cấu
công trình chung cư Vĩnh Hội
– Hợp đồng số 008/2017PVMN

2017

Tp. HCM

2

Thiết kế kết cấu
móng-hầm CC Biconsi tower
– Hợp đồng số
218/2017PVMN

2017

T. Bình Dương

3

Thiết kế kết cấu
chung cư Thủ Thiêm Mb

 

 

(III) Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
dân dụng

1

Thiết kế Khoa Y ĐHQG
Tp. HCM
–  Hợp đồng số  068/2022VKH

2022

Tp. HCM

2

Thiết kế Chung
cư Minh Hưng
– Hợp đồng số 056/2020PVMN

2020

Tp. HCM

3

Thiết kế chung
cư Prosper Plaza
– Hợp đồng số 096/2016PVMN

2016

Tp. HCM

(IV) Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình công
nghiệp

1

Thiết kế bản vẽ
thi công 02 silo
xi măng 9000 tấn/silo – Hợp đồng
số 062/2020PVMN

2020

T. Nghệ An

2

Thiết kế bản vẽ
thi công ống khói
và tháp nước nhà máy kính nổi
siêu trắng – Hợp đồng số 044/2019PVMN

2019

T. BRVT

3

Thiết kế ống gió
nóng NMXM Bình Phước
– Hợp đồng số

2022

T. Bình Phước

(V) Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dầu khí,
hóa chất

1

Thẩm tra bồn chứa
LNG
Thị Vãi – Hợp đồng số 083/2020PVMN

2020

T. BRVT

2

Thẩm tra trạm
nghiền xi măng

 

 

3

Thẩm tra nhà
máy….

 

 

II.       MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU