WHO IS IBST / S?

We are the Southern Institute of Construction Science and Technology (IBST / S) representing the Institute of Construction Science and Technology – Ministry of Construction in the South.

Southern Sub-Institute of Construction Science and Technology was established on November 20, 1997, after 20 years of establishment and development, the Southern Sub-Institute of Construction Science and Technology has become a strong unit with the great development over the years.

Get Your Consultation

You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short and attractive.

NEWS

IBST/S tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBCNV năm 2022

Nhằm tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, gắn kết tình cảm đồng nghiệp và gia đình cho cán bộ công nhân viên (CBCNV), Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Nam đã tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch, nghỉ dưỡng tại Nha Trang

Xem chi tiết »
Scroll to Top